Zaznacz stronę

Arkadiusz Szczygieł

Co mnie określa… Czym się zajmuję i w czym uczestniczę…

Prezes Wejherowskiego Towarzystwa Cyklistów od 2014 r. – propagator rozwoju ruchu rowerowego, współorganizator przedsięwzięć rowerowych.
Od 11 lat Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Członek Zarządu Pomorskiej Federacji WOPR od 2015 r..
Kierownik kilkunastu projektów powiatu wejherowskiego, szpitala wejherowskiego i innych jednostek z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej, pomocy społecznej, ratownictwa i teleinformatyki.
Jedyny urzędnik z Województwa Pomorskiego Nominowany do zaszczytnej Nagrody Ministra Rozwoju Regionalnego EUROLIDER 2011r..
Od 2006 r. Radny Miasta Wejherowa.
Od 2010 r. Przewodniczący Komisji Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta Wejherowa.
Wieloletni działacz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Członek Gminnej Rady Pożytku Publicznego 2010-2014.
Wiceprezes Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska” w latach 2004-2007.
Wieloletni dawca krwi, biegacz, maratończyk, członek Wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak to się zaczęło…

Urodziłem się w Wejherowie 39 lat temu. Jestem absolwentem SP 8 oraz I LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
Mam wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełnione studiami podyplomowymi z funduszy strukturalnych oraz zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Wraz żoną Iwoną wychowujemy 10 letniego syna Roberta.

Co mnie kręci…

Wejherowo, geopolityka, ekonomia międzynarodowa, rozwój ruchu rowerowego, rozwój regionalny, dobry film.
Aktywne uprawnianie sportu – bieganie, pływanie, rower.
Ukończony maraton w 4 godziny.
Podróże, zwiedzanie.

Umiejętności zawodowe:

Zarządzanie/ wdrażanie/rozliczanie projektów UE w samorządzie oraz przedsiębiorstwach nabyte podczas pełnienia wielokrotnie funkcji Kierownika projektów, w tym z udziałem wszystkich JST z terenu powiatu wejherowskiego;
➢ Dobra znajomość procesów inwestycyjnych od poziomu projektowania do odbiorów nabyta podczas wdrażania i rozliczania projektów inwestycyjnych – infrastruktura drogowa, kubaturowa, teleinformatyka, ochrona zdrowia;
➢ Sporządzanie analiz finansowych, wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, oceny efektywności kosztowej;
➢ Analiza aspektów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych w JST nabyta podczas pełnienia funkcji od 2006 r. Radnego Miasta Wejherowa;
➢ Umiejętność sporządzania dokumentów planistycznych – strategii, planów rozwoju;
Prowadzenie szkoleń, spotkań konsultacyjnych, wystąpienia publiczne.

Osiągnięcia zawodowe:

➢ Nominacja przez Ministra Rozwoju Regionalnego w 2011 r. w Konkursie EUROLIDER 2011;
➢ Przyznanie przez Marszałka Województwa Pomorskiego nagrody głównej zarządzanemu projektowi w konkursie „Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim – ciekawe pomysły, dobre praktyki” – edycja 2012;
Uzyskanie najwyższej oceny merytorycznej w Polsce projektu przygotowanego dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie pn. „Przebudowa i remont wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie” w działaniu 12.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
Kierowanie i skuteczne wdrożenie teleinformatycznego projektu „Zintegrowany system teleinformatyczny działań ratowniczych w powiecie wejherowskim” w latach 2006-2008. Projekt wszystkich JST z terenu powiatu wejherowskiego, PSP oraz szpitala w Wejherowie;
Pozyskanie dofinansowania poprzez przygotowanie całej aplikacji (wniosek, studium wykonalności, załączniki) projektu “Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o”.